Company’s Vision

חזון החברה

JDL מחויבת לפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשים, לספק ללקוחותיה את המוצרים והשירותים הטובים ביותר, ולהגן על הסביבה בלב הכנה ביותר.

ראה עוד

FMBR טכנולוגיה ויישום

טכנולוגיית FMBR היא טכנולוגיית טיפול בשפכים שפותחה באופן עצמאי על ידי JDL. FMBR הוא תהליך טיפול בשפכים ביולוגיים שמסיר פחמן, חנקן וזרחן בו זמנית בכור יחיד. פליטות פותרות למעשה את "האפקט הסמוך". FMBR הפעילה בהצלחה את מצב היישום המבוזר, והיא נמצאת בשימוש נרחב בטיפול בשפכים עירוניים, בביוב מבוזר כפרי, בתיקון קו פרשת מים וכו '.

ראה עוד

חדשות ופרסום פרויקטים