page_banner

FMBR פטנטים ופרסים

פרויקט פרס החדשנות של IWA

בשנת 2014, טכנולוגיית FMBR של JDL זכתה בפרס החדשנות הפרויקטית האזורית IWA מזרח אסיה למחקר יישומי.

מו"פ 100

2018. טכנולוגיית FMBR של JDL זכתה בפרסי מו"פ 100 של אמריקה להכרה מיוחדת באחריות חברתית תאגידית.

פרויקט פיילוט MassCEC

במארס 2018, מסצ'וסטס, כמרכז אנרגיה נקייה עולמית, ביקשה בפומבי הצעות לטכנולוגיות חדשניות של טיפול בשפכים ברחבי העולם לביצוע טייסים טכניים במסצ'וסטס. לאחר שנה של בחירה והערכה קפדנית, במרץ 2019, נבחרה טכנולוגיית FMBR של JDL כטכנולוגיה עבור פרויקט הפיילוט המוניטורי של נמל התעופה העירוני בפלימות '.

פטנט FMBR